Сан Марино

1 лира = 100 чентезими

Монеты: 5, 10 чентезими, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000, 10000 лир,

½, 1, 2, 5, 10 скуди.

 
 
 Сан Марино 10 лир 1974